Zvyšujeme své jazykové znalosti

Většina z nás potřebuje nebo chce ovládnout cizí jazyk nejen písmem ale i slovem.  Pokud chodíte do jazykové školy, tak vám to asi jako zvláštní problém nepřijde. Co ale když potřebujete zvýšit svou jazykovou úroveň sami? Učebnice pro samouky jsou u nás populární již od šedesátých let. Jak ale dohonit tu mluvenou část?

Staré učebnice měly gramofonové desky nebo pásky. Ty dnešní dostanete obvykle s cédéčkem, na kterém jsou namluveny články a cvičení, často i rodilými mluvčími. Několik rad pro samouky:

  • Samotná učebnice je základ a problém je, že ne všechnu látku si můžete procvičit v různých situacích tak, abyste látku zvládli aktivně. Nebojte se proto kombinovat více učebnic pro samouky, nebo učebnici pro samouky s učebnicemi pro jazykové školy.
  • Cvičení a lekce v mp3 si stáhněte do přehrávače nebo telefonu  a poslouchejte je cestou do práce nebo do školy.
  • Cyklicky se vracejte ke starším lekcím a
    opakujte je.
  • Lepší než učebnice pro samouky je on-line kurz v daném jazyce. On-line jazykové kurzy jsou vhodné proto, že máte možnost obrátit se na pomoc lektora. Navíc oproti kurzům pro samouky, které jsou určeny zpravidla pouze pro začátečníky, je u on-line jazykového vzdělávání často více úrovní pokročilosti nebo specializace.
  • Pokud neumíte přesně odhadnout své jazykové znalosti, můžete se sami otestovat on-line a zjistit tak úroveň svých znalostí.
  • Vždy stojí za to zkoušet kombinovat jazykové vzdělání se iniciativním vyhledáváním příležitostí pro aktivní použití jazyka, ať již při četbě cizojazyčných knih, časopisů nebo třeba internetových stránek, nebo při náslechu filmů a audionahrávek v originále.

Pokud ale nemáte cizí jazyk zvládnut, nebojte se obrátit na odbornou pomoci v případě, kdy potřebujete odborný překlad textu nebo tlumočení do cizího jazyka, popřípadě pokud potřebujete
jazykové korektury cizojazyčného textu. Na trhu je řada překladatelských agentur, doporučujeme např. servis agentury Aspena, která je na trhu téměř dvacet let.

Přidej komentář