Zvukový formát MP3

MP3 je dnes patrně nejpopulárnější zvukový formát. Používá tzv. ztrátovou kompresi, tzn. že část zvukové informace je ztracena, ale patentovaný kompresní algoritmus je volen tak, aby došlo k takové ztrátě zvukových detailů, které jsou pro lidské ucho méně postřhnutelné. U hudby je možno dosáhnout až snížení velikosti souboru na 10% původní velikosti při zachování dostatečné kvality záznamu.

Formát MP3 má některé nedostatky. Jednak technické: je méně vhodný pro záznam hlasu, jednak právní: jedná se o licencovaný formát. První problém lze překonat dostatečným datovým tokem (velikostí souboru), druhý se netýká uživatelů, ale spíše výrobců programů, které s formátem mp3 pracují nebo v případě komerčního šíření. Oba problémy řeší jiné zvukové formáty — jako třeba Vorbis (.ogg), které ovšem nejsou tak populární.

Pro kódování mp3 souborů se používá například encoder LAME.
Ten je sám o sobě zdarma (zdrojový kód je šířen pod licencí LGPL), ovšem jeho využití zase naráží na právní problémy vycházející z patentu na formát mp3.

Pokud nemáte s tvorbou mp3 souborů zatím zkušenosti, lze doporučit nastavení datového toku na 128 kb/s. Takový soubor má velikost necelých 1 MB na 1 minutu záznamu.

Výhodou mp3 formátu je to, že lze do souboru uložit i informace o skladbě (tzv. MP3 tagy). Pokročeiljší zařízení na přehrávání mp3 tyto informace využívají a zobrazují.

Přidej komentář