O webu Fonograf

Logo

Pro logo byl využit slavný obrázek psa (jménem Nipper), poslouchající hlas svého pána („His master’s voice“), který se stal základem obchodního označení výrobce gramofonů The Gramophone Company. Obrázek nakreslil malíř Francis Barraud (1856-1924) hned v několika verzích. Ta úplně původní zachycovala skutečně fonograf, obrázek byl později přemalován tak, že zachycoval modernější gramofon; tato verze byla namalována v několika variantách.
Vzhledem ke stáří autora patří jeho tvorba již do kategorie public domain.

Právní doložka

Obsažené dokumenty jsou poskytovány bez záruky jakéhokoli druhu, explicitní nebo
implicitní, včetně, ale nejen, implikovaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo přestoupení zákona. Používání těchto dokumentů nebo rad a informací v nich obsažených je jenom na vlastní riziko.

Výrobky a služby, které jsou na webových stránkách uvedeny, informace o nich a jejich vyobrazení, jakožto i další díla mohou být chráněna dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem, osob, společností a organizací mohou být registrovanými obchodními známkami jejich vlastníků.

Diskuse

Zveřejnění diskusních příspěvků (komentářů) prochází redakčním schválením. Zásadně nebudou schvalovány reklamní přispěvky a odkazy na komerční stránky, poptávky a nabídky preskripčních léků, příspěvky bez užitečného obsahu, apod. Starší diskusní příspěvky mohou být pro přehlednost přemístěny na archivní stránky na stejném nebo jiném webu shrnující zkušenosti čtenářů, neaktuální příspěvky mohou být smazány.

Reklama a odkazy na komerční produkty

nWeb může obsahovat reklamu a odkazy na nabídky komerčních produktů třetích stran nebo informace o produktech, vyráběných nebo dodávaných třetí stranou. Provozovatel tohoto serveru nenese zodpovědnost za obsah inzerce, za funkčnost nebo vhodnost výrobků pro daný účel. Případné informace o výrobcích a službách zde uvedené nenahrazují technickou dokumentaci a nemusí být úplné.

Ochrana soukromí a reklama Google

Společnost Google, jako dodavatel třetí strany, používá k zobrazování reklam na těchto stránkách soubory cookie. Díky souboru cookie DART může společnost Google zobrazovat reklamy uživatelům na základě jejich návštěv na těchto stránkách a dalších stránkách internetu. Uživatelé se mohou po přečtení zásad ochrany osobních údajů pro reklamní a obsahovou síť Google z používání souborů cookie DART odhlásit.

Komentáře jsou uzavřeny.